Bez tych osób i organizacji festiwal nie odbyłby się.
Dziękujemy!