Czego nie wolno?

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem festiwalu.
Poniżej umieściliśmy kilka z najważniejszych zasad, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom naszego projektu!

Na festiwal nie wnosimy:

broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych
wyrobów pirotechnicznych oraz pożarowo niebezpiecznych,
środków odurzających lub substancji psychotropowych

Psy i inne zwięrzęta

Psy mogą przebywać na terenie Imprezy jedynie na smyczy i pod opieką właścicieli; w przypadku psów dużych i agresywnych- również w kagańcu. Właściciele psów są bezwzględnie zobligowaniu do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta (również na terenie zielonym).
Niezastosowanie się do regulaminu może skutkować wyproszeniem z terenu Festiwalu.

Podczas walk wojów

Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa przedstawionych przez koordynatorów, wolontariuszy lub właścicieli Domu Turysty ,,Pod Wieżycą”.
Wiąże się to również z przebywaniem w strefie wyznaczonej jako bezpieczną. Niedopuszczalne jest wbieganie na teren walk, puszczaniem zwierząt, lataniem dronami wśród walczących.

Sprzedaż i usługi

Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Imprezy.