Inne

W sprawach nieuwzględnionych powyżej, prosimy kontaktować się z koordynatorem Szymonem Gilisem.