Wykłady

Piątek 05.07.2019

16:30-17:30

Przemyśl i okolice we wczesnym średniowieczu, SCENA

Czarny Żmij

Prezentacja będzie powiązana z promocją powieści ‚Wiedma”. Spotkanie autorskie.

Monika Maciewicz – w 2006 roku Wydawnictwo Skrzat wydało „Bajki pełne marzeń”. W tym roku wydała powieść fantasy pt. „Wiedma”. Akcja powieści osadzona jest w czasach przedchrześcijańskich w okolicach Przemyśla, Opatowa (dawnego Żmigrodu) oraz w Górach Świętokrzyskich. Zatem świat nie jest alternatywny, a o klimacie fantasy decyduje magia (bohaterka kształci się na wiedźmę) oraz świat słowiańskich bóstw i demonów. Wszystko na temat książki, a także jej promocji można znaleźć na stronie internetowej www.jestesmyslowianami.pl w zakładce „O książce”.

źródło://goingapp.pl/

Sobota 06.07.2019

12:30-13:40

Wierzenia religijne na ziemiach polskich na przełomie epoki brązu i żelaza, SCENA

Mikołaj Jarmakowski

2500 lat temu pochłonęły Go ogień, ziemia i wiatr. Niepodzielna dotąd dusza uleciała; stała się duchem puszczonym w dal. Wraz z ogniem pogrzebowego stosu zniszczeniu uległa jego cielesna powłoka – to, co z niej zostało, spoczęło na wieki w obwarowanej kamieniami żaren glinianej, czarnej urnie, która do dziś mierzy nas, dalekich jego potomków, chłodnym spojrzeniem spozierającym zza mgieł Tamtego Świata. Kim był człowiek, który przed niemal trzema tysiącleciami odszedł w Zaświaty? Kim byli jego współplemieńcy i jaki był ich świat wartości i wierzeń religijnych? O wierzeniach na ziemiach polskich w okresie epoki brązu i żelaza opowie Państwu Mikołaj Jarmakowski – rekonstruktor wczesnego średniowiecza i starożytności, student antropologii kulturowej na Uniwersytecie Gdańskim, działacz edukacyjny i kulturowy, pasjonat wierzeń i kultur ludów indoeuropejskich oraz religioznawstwa prahistorycznego i antropologii historycznej. W ramach wykładu na Festiwalu  skupi się na etnologicznej analizie archeologicznych źródeł przybliżających świat wierzeń i wzorów kulturowych sprzed nieomal 3000 lat. Rozpatrzy je w kontekście komparatystyki indoeuoropejskiej, językoznawstwa historycznego oraz analizy antropologicznej; skupi się m.in. na zagadnieniach genezy i symboliki urn twarzowych i obrządku pogrzebowego kultury pomorskiej, symbolicznych aspektów budowy grobów oraz organizacji przestrzennej cmentarzysk okresu halsztackiego, kultu jelenia w kręgu kultur halsztackich czy znaczeń i symboli kryjących się w ikonografii tego okresu.

14:40-15:40

Od czesanki do tkaniny, SCENA

Kram Bjørnens Hule

Jak właściwie powstawały tkaniny, gdy nie znano jeszcze maszyn? Czy możliwe jest wytworzenie cienkiej nici na prostym wrzecionie? Które tkaniny były najbardziej pożądane i dlaczego? Miłośników robótek ręcznych, mody oraz tekstyliów zapraszam na wykład, w którym opowiemy o najstarszych narzędziach włókienniczych, możliwościach jakie dawały wczesnośredniowieczne warsztaty tkackie, metodach pozyskiwania różnych barw, zdobnictwa, legendarnym jedwabiu i wielu wielu innych ciekawych rzeczach.

Niedziela 07.07.2019

11:00-13:00

Słowiańskie Gawędy ,,O naszej tradycji", SCENA

Mikołaj Jarmakowski i Adam Nowak

Adam Nowak i Mikołaj Jarmakowski to pasjonaci wszystkiego, co rodzime, ludowe i tradycyjne. Zagłębiają się – poprzez studiowanie różnych aspektów tradycyjnej kultury ludów słowiańskich – w struktury myślenia, porządkowania świata i duchową osnowę życia naszych Przodków. Ślady prastarych mitów i wierzeń odnajdują w różnych przejawach życia wsi słowiańskich XIX wieku: pieśniach, bajkach, baśniach, podaniach wierzeniowych, sztuce ludowej, formach myślenia o świecie, strukturach i funkcjach rytuałów, magii oraz obrzędów. O wrażliwości Słowianina – swoistym dla naszej rdzennej kultury spojrzeniu na świat i refleksji nad nim, miejscu i roli człowieka w świecie kultury słowiańskiej oraz jego relacji do sacrum opowiedzą w swojej gawędzie. Na ścieżce prastarego „indoeuropejskiego szlaku” powiodą nas w głąb tego, jak myśleli, żyli i odczuwali świat nasi Przodkowie.

13:10-15:10

Arkana fermentacji ziół, SCENA

Kamil Zatyka, kram Warzymira

Do świata dawnych i nowych smaków zaprasza Ziołowar Warzymir czyli Kamil Zatyka, ogniomistrz Stowarzyszenia Kałdus, piwowar-rekonstruktor, jadłosprawiacz i instruktor tańca.
|Napitki, trunki oraz strawa to dla niego tematy nieskończone, poczęstunkiem nie skąpi, a radą i wiedzą chętnie się dzieli.

Na stoisku ziołowara Warzymira cuda i dziwadła – od napitku cnego i srogiego po nie co jadła!
Jak zioła zaczynić, miodu mocy dodać, soki zacne kisić i zdrowia sobie przydać? Wiedzy tu zaznasz za darmo, za dobre słowo.

I nabyć będzie można ziołowarów i kisideł, wyboru co nie miara. Baczaj – jeno mieszek miej na względzie, ili do domostwa Twego trunek w butelczynie przenosić się będzie

15:30-17:00

Apiterapia i apiinhalacja, KRAM

Pachniczówka

Słowo „APITERAPIA” pierwotnie odnosiło się do sposobu leczenia schorzeń reumatycznych przy wykorzystaniu jadu pszczelego. Dziś tę
metodę określa się mianem „Apitoksynoterapii”, zaś znaczenie Apiterapii zostało rozciągnięte na całość działań leczniczych wykorzystujących
wszystkie produkty pszczele. Zaznaczyć należy, że chodzi tu zarówno o produkty zebrane przez pszczoły- pyłek kwiatowy;

Ponieważ celem powyższej analizy jest wskazanie możliwości wykorzystania produktów pszczelich w apiterapii oraz podkreślenie ich znaczenia, pozwalam sobie jedynie powierzchownie poruszać w niej temat składu chemicznego poszczególnych produktów. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do licznych publikacji literatury branżowej. Tu zajmiemy się bardziej aspektem streszczenia informacyjnego dla ułatwienia przyswojenia i późniejszego wykorzystania wiedzy z dziedziny apiterapii w popularyzacji produktów pasiecznych wśród pszczelarzy i konsumentów.