Zapytania ofertowe

Do publicznej informacji podajemy zapytania ofertowe.
Termin składania ofert: 20.10.2020- 25.10.2020

Zal.8.1.Zapytanie-ofertowe-rezyseria-koncertow

Zal.8.2.Zapytanie-ofertowe-rezyseria-rekonstrukcji

Zal.8.3.Zapytanie-ofertowe-scena

Ofert prosimy wysyłać na email: szymon.gilis@jawia.pl